Legale Erwähnungen

COORDONNEES

 

S.A. LES PRAIRIES DE LA MER 
Quartier Saint-Pons les Mûres
83310 GRIMAUD
prairies@riviera-villages.com

Directeur de la publication : David LUFTMAN, PDG
Co-Directeur de la publication : Jean Laurent FONTAINE
Rédacteur en chef : Karine LEJEUNE

COORDONNEES DES VILLAGES

 LES PRAIRIES DE LA MER

 Dénomination sociale : LES PRAIRIES DE LA MER
 Forme : Société Anonyme à Conseil   d'administration
 Capital social : 80.512,14 euros 
 Siège social : 
Quartier Saint Pons-Les-Mures 83310 GRIMAUD
 N° RCS Fréjus : 602 037 640
 N° TVA Intracommunautaire : 
 FR 92 602 037 640 00029

 KON TIKI

 Dénomination sociale : SAS KON TIKI
 Forme : Société par actions simplifiées 
 Capital social : 79 029,57 euros
 Siège social : 
  Plage de Pampelonne 83350 RAMATUELLE
 N° RCS Fréjus   : 596 580 365
 N° TVA Intracommunautaire : 
 FR 24 596 580 365 00044

 LA TOISON D'OR 

 Dénomination sociale : ICC TOISON D'OR
 Forme : Société par actions simplifiées
 Capital social : 76 224,51 euros
 Siège social : 
  Plage de Pampelonne 83350 RAMATUELLE
 N° RCS Fréjus : 316 253 723 
 N° TVA Intracommunautaire : 
  FR 10 316 253 723 00019

 

AUTEURS RECHT - COPYRIGHT

1 • Behalve tegengestelde vermelding, is de vennootschap titulair van de  rechten van reproductie en vertegenwoordiging op alle werken die op de  plaats voorkomen, met name de teksten, beelden, foto's, kaarten, logo's  en andere documenten. 
2 • Reproductie van de bladzijdes van de site wordt toegestaan op  papier, elke andere wijze is uitgesloten en onder voorbehoud van respect  van de volgende drie voorwaarden: : 
- kosteloosheid van de verspreiding 
- naleving van de integriteit van de inhoud (geen enkele wijziging, nog  verandering) op de voorwaarde dat de bron vermeldt word. 
- uitdrukkelijke aanhaling van de site (http: /www.riviera-villages.com)  als bron en vermelding dat de rechten van reproductie zijn gereserveerd  en strikt beperkt tot privé gebruik. Deze kunnen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. 
3 • De merken en andere karakteristieken die op deze plaats worden  aangehaald, zijn het eigendom van de vennootschap PDM of regelmatig door  deze op grond van vergunningen beheerd. 
 

BESCHERMING VAN DE GEGEVENS A PERSOONLIJK KARAKTER 


1 • Déclaration du site à la CNIL 
Deze site heeft een verklaring aan CNIL afgelegd die onder het nummer 1164762 is geregistreerd.
2 • Verzameling van de nominatieve gegevens : 
De functionering van de site www.riviera-villages.com impliceert het  verzamelen van persoonsgegevens van de gebruikers van de site. Deze  inzameling moet een persoon identificeren om een Wettelijk contract voor  de verkoop van online producten of de diensten te vestigen en  informatie mee te delen aan die gebruikers die ermee in heeft gestemd om  deze informatie te ontvangen.  
Het inzamelen van bepaalde persoonsgegevens kan gedaan worden  door gebruik te maken van bestanden cookies geregistreerd door onze  server op uw harde schijf teneinde uw navigatie op de site te  vergemakkelijken en u een zeker aantal verpersoonlijkte diensten aan te  bieden. Zij laten geen rechtstreekse identificatie van de gebruiker toe,  worden zij met persoonsgegevens geassimileerd.  
U heeft de mogelijkheid om het opslaan van deze cookies te  weigeren door deze optie te kiezen in de toolbar. Wij nodigen u uit om  dit te doen als u dit wenst. Indien u dat doet kan het zijn dat bepaalde  toepassingen en gepersonaliseerde diensten niet functioneren.

 

Voor een totale verwijdering van de cookies dient de volgende procedure gevolgd te worden.

Indien u Internet Explorer (Microsoft) gebruikt: 
1 • In het menu taken (tools) , klik op Opties Internet. 
2 • Klik op het tabblad Beveiliging. 
3 • Klik op het icoon internet. 
4 • Klik op niveau personaliseren. 
5 • Kies desaktiveren in paragraaf Cookies (2 keer)
6 • Klik op OK (2 keer)

Indien u Netscape Navigator gebruikt: 
1 • In het voorkeur menu, selectioneer geavanceerd in parameters. 
2 • Kies Cookies desaktiveren 
3 • Klik op OK 
Ook kunt u, indien u Windows gebruikt, regelmatig de Cookies verwijderen op de volgende manier: 
1 • In het mapje Windows, open het bestand Cookies. 
2 • In het menu Opmaak klik op Selcteer alles. 
3 • In het menu Bestand klik op Verwijderen. 
Indien u een andere OS gebruikt raden wij u aan hulp te vragen aan de betreffende hulp rubriek. 
3 • Circulatie van de nominatieve gegevens. : 
De verzamelde informatie is strikt vertrouwelijk en wordt niet aan  derden meegedeeld of in de handel gebracht. Zij worden in de databases  van de verantwoordelijke voor de behandeling behouden die de veiligheid  ervan waarborgt door adequate en redelijke maatregelen te treffen.

4 • Verklaringen van het verzamelen en de nominatieve gegevensverwerking aan CNIL :
Conform aan de wet van 6 januari 1978, Het door ons verzamelen van  gegevens en de informatieverwerking ervan worden van te voren bij de  Nationale Commissie van Informatica en Vrijheid verklaard  (CNILwww.cnil.fr). U kunt de verklaring of de verklaringen bereiken die  door de site www.riviera-villages.com worden afgelegd door te schrijven  aan C.N.I.L., 21 rue Saint Guillaume, 75340 Paris cedex 07, ou par  e-mail à decweb@cnil.fr
5 • Uitoefening van de toegangsrechten, van wijziging, correctie en afschaffing van de nominatieve gegevens: 
In overeenstemming met artikel 34 van de Wet van 6 januari 1978,  beschikt u een recht van toegang, van wijziging, correctie en  afschaffing van de gegevens die u betreffen. Uitoefening van het recht  van afschaffing van de gegevens is gelimiteerd door wettelijke en  reglementaire verplichtingen tot behoud van de fiscale en  boekhoudkundige stukken waaraan de uitgever wordt verplicht zich te  houden.